Poradíme, pomůžeme. Volejte: +420 553 401 610

Přesto, že na kvalitu klademe vysoký důraz, může se stát, že zboží nebude odpovídat Vašim představám, či se na něm projeví vady. 
Dále níže v tomto článku najdete základní info o délce záruky, jak řešit, správně postupovat při reklamaci a též kompletní Reklamační řád.

Délka záruční doby na jakost

Základní záruční doba na jakost produktu činí 6 měsíců od data zakoupení. V závislosti na našem věrnostním programu a odběrech se pak záruční doba jako benefit významně prodlužuje a získáváte i další výhody. Více o celém VIP věrnostním programu najdete zde >>>

Zařazení partnera do konkrétní skupiny je dle pravidel VIP programu.

Skupiny B2B klientůB2B klientVIP VIP BronzeVIP SilverVIP Gold

Odběr v CZK

 bez DPH poslední 3 měsíce

do 10 000 Kč 10 001-15 000 15 001 - 25 000 Kč 25 001 - 50 000 Kč  50 001 Kč a více
Záruční doba dle specifikace klienta

Záruční doba*
díly Apple

 6 měsíců 12 měsíců* 18 měsíců*
+ omezená lifetime
24 měsíců*
+ omezená lifetime
24 měsíců*
+ omezená lifetime

Záruční doba*
díly ostatní 

6 měsíců 12 měsíců* 12 měsíců* 24 měsíců* 24 měsíců*

Zapůjčení dílů na reklamaci
zákazníka

zapůjčení nového kusu
pro vyzkoušení při/před reklamací

NE  NE ANO ANO  ANO

Zapůjčení dílů na opravu
(zapůjčení dílů na opravu)

NE NE ANO ANO ANO

Zpětná logistika
možnost zaslání reklamace na náš účet
přes Zásilkovnu případně GLS

NE NE ANO ANO ANO

* záruční doba na baterie 6 měsíců. Níže uvedené rozdělní a benefity platí od 12.10.2022.

Správný postup reklamace

Prosím, vezměte na vědomí , že pro rychlé a úspěšné vyřízení reklamace je zapotřebí dodržet následují pravidla. Při jejich nedodržení/porušení může být reklamace zpožděna či dokonce odmítnuta.

 • Zjištění neshody / vady na zboží
  Neprodleně nás prosím kontaktujte nejlépe emailem na reklamace@atcmobile.cz s minimálně s informacemi níže a vyčkejte na naši odpověď.
   1. Název výrobku
   2. Číslo nákupního dokladu
   3. Popis zjištěné / reklamované vady
   4. Při reklamaci LCD včetně zaslání foto či nejlépe video dokumentace včetně fota zadní části LCD s viditelnými QR kódy

 

 • Řešení reklamace
  Po avizaci (viz předchozí bod) Vás budeme kontaktovat a dohodneme další postup řešení reklamace.
  Zpravidla půjde o tyto způsoby řešení:
  • zasíláme nový produkt a špatný nepožadujeme zpět
  • zasíláme nový produkt a špatný požadujeme zpět
  • zasíláte prvně VY vadný produkt k nám na standardní reklamaci  

 • Zaslání vadného produktu
  Pokud dle bodů výše dojde k požadavku na zaslání produktu, pak tento kvalitně zabalte, přidejte do zasílky váš reklamační prokol či jiný srozumitelný dokument a zašlete na adresu:

  ATCMobile.cz
  reklamace
  Startovní 276/1
  700 30 Ostrava
  E: reklamace@atcmobile.cz
  T: 553 401 610

  Pro klienty v úrovních VIP Bronze, Silver a Gold můžeme zdarma zajistit svoz přes výdejní místa Zásilkovny a případně přes GLS na naše náklady.
  POZOR!!! Zásilky došlé bez reklamačního protokolu či podobného dokumentu nebudou vyřizovány!

Reklamační řád pro B2B partnery a podmínky záruky na jakost

Reklamační řád a záruka společnosti Auto Top Centrum Ostrava s.r.o., se sídlem Startovní 276/1, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČ 25097571, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 27032 (dále jen dodavatel nebo ATC) vychází ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Souhlas se zárukou a jejími podmínkami a reklamačním řádem stvrzuje objednatel podpisem faktury, kupní smlouvy, nebo převzetím zboží od přepravce a stvrzení tohoto svým podpisem. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od dopravce, případně osobně vyzvednuto u dodavatele.
 
Záruka za jakost - Dodavatel standardně poskytuje záruku za jakost v délce trvání 6 měsíců, záruku za jakost na kapacitu baterie v délce trvání 6 měsíců. 
 
Kontrola - Objednatel je povinen zkontrolovat dodávku, není-li nikterak viditelně poškozena nebo poničena. Pokud je zásilka poničena, nepřevezme objednatel zásilku a neprodleně kontaktuje dodavatele. Pokud objednavatel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, anebo pokud objednavatel zjistí při kontrole dodávky mechanicky poškozené zboží (prasklé LCD, utržený flex kabel, utržený konektor apod.) je povinen nejdéle do 3 pracovních dní po obdržení informovat dodavatele na email reklamace@atcmobile.cz anebo telefonicky na čísle +420 553 401 610. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána. Do záruční opravy bude přijato pouze kompletní zboží.
Případnou reklamace může být uplatněna pouze na adrese provozovny dodavatele:
 
Auto Top Centrum Ostrava s.r.o.
ATCMobile.cz
reklamace
Startovní 276/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka
 
Záruka za jakost se nevztahuje na následující zboží: 
 • poškozené živly jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj a podobné
 • s uběhnuvší záruční lhůtou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci
 • mechanicky poškozené (roztržené, prořízlé, propálené, prasklé LCD displeje, natržené flex kabely atp.)
 • bez doložení původu nákupu
 • poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k obsluze nebo zásadami správného použití či skladování
 • zboží poškozené neodborným servisním zásahem nebo nesprávnou manipulací.

Záruka za jakost se dále nevztahuje na díly a další položky, u nichž byly porušeny, odstraněny identifikační značky jako QR kódy, Hologram ATC či razítka.

Záruka za jakost se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

 

Reklamace – uplatnění záruky, jak postupovat? 

Dodavatel se snaží být Vám zákazníkům pokud možno co nejblíže. Dobře víme z vlastních zkušeností, a zná to asi každý, jak nepříjemné je uplatňovat na nějaké zboží reklamaci. Pokud se už ale nějaký problém vyskytne, např. Vám nedošlo zboží úplně v pořádku, nebo se v průběhu užívání objevila nějaká vada, postupujte prosím podle instrukcí uvedených níže. Usnadníte nám práci a Vaše reklamace bude vyřízena mnohem rychleji:

 • zboží došlo v porušeném obalu - v takovém případě, je lepší zásilku nepřevzít. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: reklamace@atcmobile.cz sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, avšak pozdější reklamace může být zamítnuta.
 • zboží došlo v neporušeném obalu, ale je mechanicky poškozené dopravou – Poškození je nutno bez zbytečného odkladu nahlásit dodavateli a to emailem na reklamace@atcmobile.cz Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 • zboží došlo v pořádku, ale objevila se u něj provozní vada - Pokud objevíte na zboží vadu (i postupem času), prověřte podle nákupního dokladu, zda je zboží v záruce (základní záruční lhůta je 6 měsíců, záruční lhůta na kapacitu baterie je 6 měsíců a záruční lhůta pro náhradní díly je 6 měsíců), pokud je zboží v záruce. Tato záruka je produložována dle pravidel VIP programu (viz tabulka výše) Obratem posoudíme Vaši reklamaci a vynasnažíme se o co nejrychlejší kladné vyřízení.

Vrácení zboží je možné jen po předchozí dohodě.V opačném případě si vyhrazujeme právo vratku odmítnout příadně zpoplatit manipulačním poplatkem 100 Kč.

Reklamace LCD - Otestujte před nalepením! Pokud není díl měněn v autorizovaném servisu dané značky, na použitý díl se záruka nevztahuje

Doživotní záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním a dále na zboží:

 • poškozené živly jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj a podobné
 • mechanicky poškozené (zboží roztržené, prořízlé, propálené, prasklé, natržené, apod. )
 • bez doložení původu nákupu
 • poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k obsluze nebo zásadami správného použití či skladování
 • zboží poškozené neodborným servisním zásahem nebo nesprávnou manipulaci.

Popis správně zaslané reklamace - Vadné zboží s popisem závady, který vytisknete (Reklamační protokol či podobný dokument) řádně zabalte. Takto připravenou zásilku zašlete prosím na výše uvedenou adresu.
Náklady na dopravu reklamace do ATC nese objednatel, stejně tak riziko a odpovědnost za poškození zásilky dopravou.

Účinnost: - Záruka za jakost, její podmínky a reklamační řád se vztahují na zboží dodané od 1.10.2022

TOP